Previous Ad Hoc Committee

Chairman : Ajay Shiwakoti
Vice Chairman : Amina Singh
General Secretary : Mana K. C.
Secretary : Chhiring T. Lama

Members

 • Shamsher Singh Thapa
 • Biwek Thapa
 • Braja K. Chaudhary
 • Surendra Sigdel
 • Gaja Bahadur Limbu
 • Uttam Adhikari
 • D. K. Rai
 • Mahesh Kayastha
 • Deepak Shrestha
 • Mahendra K. Lamsal
 • Ramsunder Adhikari
 • Mahendra Shrestha
 • Rohan Prasai
 • Madhev P. Bhattarai