Previous Executive Member

President : Mahendra Kumar Lamsal
Secretary : Shyam K. C.
Secretary : Punaram Bhandari
Treasurer : Niraj Shrestha

Advisors

 • Surendra Sigdel
 • Mana K. C.
 • Ganesh K. C.
 • Prem Sapkota

Members

 • Dinesh Raj Joshee
 • Bhim Kharel
 • Chhiring T. Lama
 • Govinda Baral
 • Gopi Krishna Subedi
 • Keshav Sapkota
 • Shankar Acharaya
 • Hari Bhakta Adhikari
 • Prabhuji Bhatta
 • Janaki Paudel
 • Dilli Ram Dhakal
 • Surendra Sapkota
President : Dinesh Joshee follwed by Ganesh K. C.
General Secretary : Biwek Thapa follwed by Shyam K.C.
Treasurer : Mahendra Lamsal

Advisors

 • Surendra Sigdel
 • Mana K. C.
 • Ajaya Siwakoti
 • Prem Sapkota

Members

 • Bhim Kharel
 • Bal C. Bhattarai
 • Chhiring T. Lama
 • Kumar Giri
 • Sunil Dahal
 • Puna Ram Bhandari
 • Padam P. Bhattarai
Chairman : Surendra Sigdel
Vice Chairman : Chhiring T. Lama
General Secretary : Ganesh K. C.
Secretary : Biwek Thapa
Secretary : Hari Pokhrel
Cultural Secretary : Bhim Kharel
Treasurer : Mahendra Lamsal

Advisors

 • Ajaya Sivakoti
 • Mana K. C.
 • Syambol Bhattaral

Members

 • Bal C. Bhattarai
 • Bishnu Bhusal
 • Buddhi Dallakoti
 • Dinesh Joshee
 • Hemant Shrestha
 • Kumar Giri
 • Mahendra Shrestha
 • Mahesh Kayastha
 • Niraj Shrestha
 • Suman Koirala
 • Sunil Dahal
 • Shyam K. C.
Chairman : Ajay Shiwakoti
Vice Chairman : Amina Singh
General Secretary : Mana K. C.
Secretary : Surendra Sigdel
Secretary : Sumant Rimal
Social Secretary : Rohan Prasai
Cultural Secretary : Ganesh K. C.
Treasurer : Mandira Maharjan

Advisors

 • Dr. Bhesh Raj Pokhrel
 • Syambol Bhattarai

Members

 • Hari Pokhrel
 • Gaja Bahadur Limbu
 • Mahesh Kayastha
 • Ram Sundar Adhikari
 • Chhiring Tenzi Lama
 • Suman Panta
 • Suman Chandra Koirala
 • Bishwa Pradhan
 • Sunil Dahal
 • Mahendra K. Lamsal
 • Pralad K.C.
 • Mahendra Shrestha
 • Uttam Adhikari